Lumbale infusietest

Bij een Lumbale Infusietest (LIT) meten we de hersenvochtcirculatie. Dat doen we via een ruggenprik. In de schedel bevinden zich de hersenkamers (ventrikels). Dat zijn een soort kanaaltjes. Hier wordt dagelijks ongeveer 500 ml (een halve liter) hersen- en ruggenmergvocht aangemaakt. De zachte hersenen en het ruggenmerg ‘zwemmen’ in dat vocht, dat biedt een goede bescherming tegen schokken. Het vocht zorgt ook voor het transport van voedingststoffen en afvoer van afvalstoffen. Normaal gesproken is de aanmaak en afvoer van hersenvocht met elkaar in evenwicht. Soms is die circulatie verstoord. Met een LIT kunnen we dat meten.

Wanneer is het nodig

  • Soms loopt het hersenvocht niet goed weg of neemt de bloedbaan het niet goed op. Dat heet Hydrocefalie. Hierdoor vult het hoofd zich met vocht en ontstaat er een ‘waterhoofd’.
  • Met het ontstaan van zo’n ‘waterhoofd’ plaatsen we soms een buisje (drain) om het hersenvocht af te laten voeren. Met de LIT kunnen we dan later meten of die drain nog goed werkt.
  • We kunnen een drukmeting doen bij de verdenking op idiopathische intracraniële hypertensie, een verhoogde druk in het hoofd.
  • En zo zijn er meer liquorcirculatieproblemen waarbij we de LIT inzetten om te onderzoeken wat de hersendruk is

Hoe werkt het onderzoek?

U wordt voor het onderzoek een dag opgenomen op de verpleegafdeling Neurochirurgie. Houd er rekening mee dat het een lange en vermoeiende dag voor u zal zijn. u kunt iemand meenemen die u voor en na het onderzoek kan vergezellen. U mag na het onderzoek NIET zelf naar huis rijden. De Physician assistent (PA) en een verpleegkundige voeren het onderzoek uit. U krijgt een operatiejasje aan en moet vooraf proberen goed uit te plassen. Als het nodig is krijgt u incontinentiemateraal aan. Tijdens het onderzoek zit u op een onderzoeksbank. U krijgt een ruggenprik in het onderste deel van uw rug. Die plek wordt eerst verdoofd. U moet daarna uw rug zo krom mogelijk  maken. Door uw knieën zo hoog mogelijk op te trekken en uw hoofd  zo ver mogelijk naar voren te buigen. De Physician Assistent prikt vervolgens met een dunne naald door de huid tussen de wervels, tot in de ruimte waar het hersenvocht stroomt.

Wanneer de eerste naald goed zit, plaatst hij/zij er nog een tweede naald naast. Op de naalden komen twee katheterslangetjes. Daarna gaat het hoofdeinde van de bank omlaag, zodat u plat ligt. De naalden en slangetjes lopen door een gat in de bank. U kunt dus gewoon comfortabel liggen.

De metingen

Hierna starten de metingen. Die duren ongeveer een uur. U dient dan zo stil mogelijk te liggen en zo min mogelijk te praten. De Physician Assistant blijft bij u. Als de metingen klaar zijn, neemt hij/zij nog wat hersenvocht weg (taptest). Hierna gaat het hoofdeinde omhoog en kunt u weer zitten. De naalden gaan er dan uit en op de prikplaats komt een pleister. Daarna moet u één uur plat liggen.

Een prik is nooit pijnloos. Door een goede houding aan te nemen tijdens het prikken, vergroot u de kans dat de naalsen meteen goed zitten. De verpleegkundige helpt u hierbij. Napijn op de prikplaats komt zelden voor.

Na het onderzoek

Na het onderzoek krijgt u drinken en eten en kunt u wat rusten. De PA bespreekt de resultaten met de neurochirurg en vervolgens met u. We spreken daarna samen met u een behandelplan af. Daarna kunt u naar huis.

Klachten

U kunt tijdens of na het onderzoek klachten krijgen, zoals hoofdpijn of misselijkheid. Deze klachten verdwijnen vaak weer bij het liggen. De klachten kunnen tot twee weken na het onderzoek optreden en zijn niet gevaarlijk. Als u hier veel last van heeft, adviseren wij u drie tot vier dagen bedrust te houden en veel te drinken. U kunt tijdens die dagen zelf proberen of de hoofdpijn weg blijft wanneer u rechtop gaat staan. Bij hoofdpijn kunt u eventueel een paracetamol innemen. Neem contact op met de verpleegafdeling als er gen verbetering optreedt of als u koorts krijgt.