Wetenschap

Wetenschappelijk onderzoek van het Neurochirurgisch Centrum Nijmegen

Wetenschappelijk onderzoek binnen NCCN is een belangrijk speerpunt. Hieronder is een weergave van alle lopende onderzoeksprojecten, dissertaties, boeken, hoofdstukken, dissertaties en publicaties vanuit het NCCN. Daarnaast heeft het NCCN diverse samenwerkingsverbanden met nationale en internationale neurochirurgische centra voor wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoeksprojecten

 • Cerebrovasculaire neurochirurgie
 • Neuro-oncologie
  • Toepassing 3D modellen in patiëntenvoorlichting bij hersentumor patiënten, PhD student: S. Sezer, Msc., (supervisie: R Bartels, P van der Wees, I Abma en M ter Laan)
  • EMITT pilot studie: Klinische toepassing van Laser ablatie voor glioblastoom patiënten, PhD student: I Viozzi, Msc.,  (supervisie: K Overduin, M Rovers en M ter Laan)
  • Bewaking n facialis met multimodale neurofysiologische monitoring bij achterste schedelgroeve tumoren, student: T Hendriks (supervisie: G de Jong, J Doorduin en M ter Laan)
  • PSMA PET bij de diagnostiek van (recidief) glioblastoom, student: M te Dorsthorst, Msc. (supervisie: S van Lith, M Götthardt en M ter Laan)
 • Functionele en stereotactische neurochirurgie
  • Awake or general anesthesia for deep brain stimulation, PhD student: drs. S. Vinke,
  • Stereotactic (automated) frame for ventricular puncture, PhD student: drs. S. Vinke
  • Motor cortex stimulatie project, projectleider: Drs. E. Kurt,
  • Cingulotomie project, Projectleider: Drs. E. Kurt, 
 • Craniosynostose
 • Spinale chirurigie
  • Evaluating the post-operative utility of outpatient appointments after discharge following spinal surgery, PhD student: K. de bree, Msc
  • Postoperatieve wondcontrole met behulp van artificial intelligence, projectleiders: G. de Jong, Msc en K. de bree, Msc
  • Analyse van de uitkomst van cauda equina of conus medullaris syndroom na traumatisch wervelkolomletsel, PhD student: E. Brouwers, Msc
 • Samenwerking met andere centra
  • Center-TBI. Een Europees, multicenter, prospectief cohort van patienten met schedel-hersenletsel geïnitieerd vanuit Antwerpen.
  • CONNECT studie. Een prospectief multicenter cohort naar behandeling posterieure fixatie bij degeneratieve cervicale afwijking  geïnitieerd vanuit LUMC
  • CASINO studie. Een prospectief multicenter cohort naar behandeling cervicale degeneratieve discus aandoening middels anterieure benadering geïnitieerd vanuit LUMC
  • PLUS-studie (Preventing LUmbar Disc Surgery). Dit onderzoek bekijkt de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een combinatietherapie voor mensen met een lumbale (lage rug) hernia. Het doel is om het aantal hernia operaties te laten dalen. De PLUS-studie wordt gecoördineerd door het EMGO Instituut van het VU/VU Medisch Centrum.
  • LIFT studie. Deze studie vergelijkt twee operatie technieken voor het vastzetten van de wervelkolom bij het afschuiven van ruggenwervels, TLIF (transforaminal lumbar interbody fusion)  en PLIF (posterior lumbar interbody fusion), waarbij nog niet duidelijk is wat beter is. Er wordt gekeken naar effectiviteit, kosten effectiviteit en kwaliteit van leven. De LIFT studie  wordt gecoördineerd door het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ in Maastricht.
  • FACET-studie. In dit onderzoek wordt gekeken naar het verschil in (kosten)effectiviteit tussen een operatie via de achterzijde van de nek (de ‘posterieure foraminotomie’) en via de voorzijde van de nek (de ‘anterieure cervicale discectomie’). De FACET-studie wordt gecoördineerd door het UMCG in Groningen.
  • Protect- U (Prospective Randomized Open-label Trial to Evaluate risk faCTor management in patients with Unruptured intracranial aneurysms). Dit is een RCT vanuit UMCU en Heidelberg waar we aan deelnemen. Het doel is om te onderzoeken of intensieve bloeddruk monitoring en behandeling (RR<120 mmHg) i.c.m. ascal 100 mg 1 dd het risico verlaagt op aneurysma groei of ruptuur, vergeleken met standaardbehandeling
  • ULTRA Studie (ULTRA-EARLY TRANEXAMIC ACID AFTER SUBARACHNOID HEMORRHAGE: A MULTICENTER STUDY). Onderzoek of het snel en kortdurend toedienen van het middel tranexaminezuur de kans op nieuwe bloedingen vermindert na een subarachnoidalis bloeding. Dit wordt gecoördineerd vanuit Academisch Medisch Centrum Amsterdam. 
  • European Endovascular Clip System (eCLIPS™) Safety, Feasibility and Efficacy Study (EESIS). Onderzoek naar een nieuw endovasculair device voor cerebrale aneurysmata.
  • SCENT studie (The Surpass™ IntraCranial Aneurysm Embolization System Pivotal Trial to treat large OR giant wide neck aneurysms). Onderzoek naar een nieuw type flowdiverter voor moeilijk behandelbare cerebrale aneurysmata. 
  • STIMO studie Epidural Electrical Simulation (EES) With Robot-assisted Rehabilitation in Patients With Spinal Cord Injury. 
  • De rol van re-operatie bij recidief gliobastoom (M ter Laan als lokaal onderzoekeer voor Resurge Trial, multicenter trial gecoördineerd vanuit Bern Zwitserland, Dr P Schucht)
  • Periscope studie; perfusie MRI in de follow-up van glioblastoompatienten.
  • EORTC 1709 studie; fase III studie naar Marizomib plus TMZ/RTx vs alleen TMZ/RTx.
  • Fit4Surgery; het effect van prehabilitatie op high impact surgery (D Strijker (promovenda heelkunde); binnen neurochirurgie toegepast bij meningeoom patiënten vanaf begin 2021).