Complexe wervelkolomchirurgie

Onder wervelkolomchirurgie wordt verstaan ingrepen die worden uitgevoerd aan de gehele wervelkolom, in het NCCN wordt dit door alle neurochirurgen gedaan. Dit betreft doorgaans hernia’s en kanaalstenosen. In geval van complexe wervelkolomproblematiek, zoals bij afgeschoven wervels, instrumentatie (schroeven en staven), of acute traumatologie van de wervelkolom, worden deze ingrepen gedaan door gespecialiseerde wervelkolom neurochirurgen (soms ook gezamenlijk met de orthopedie).

Complexe wervelkolomchirurgie

Wervelkolomchirurgie

Beeldvormende onderzoeken

Spine Surgery in 2030

Wetenschappelijk onderzoek

 • Projecten
  • Analyse van de uitkomst van cauda equina of conus medullaris syndroom na traumatisch wervelkolomletsel, PhD student: E. Brouwers, Msc
  • Postoperatieve wondcontrole met behulp van artificial intelligence, projectleiders: G. de Jong, Msc en K. de bree, Msc
  • Evaluating the post-operative utility of outpatient appointments after discharge following spinal surgery, PhD student: K. de bree, Msc
 • Samenwerkingsprojecten:
  • PLUS-studie (Preventing LUmbar Disc Surgery). Dit onderzoek bekijkt de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een combinatietherapie voor mensen met een lumbale (lage rug) hernia. Het doel is om het aantal hernia operaties te laten dalen. De PLUS-studie wordt gecoördineerd door het EMGO Instituut van het VU/VU Medisch Centrum.
  • LIFT studie. Deze studie vergelijkt twee operatie technieken voor het vastzetten van de wervelkolom bij het afschuiven van ruggenwervels, TLIF (transforaminal lumbar interbody fusion)  en PLIF (posterior lumbar interbody fusion), waarbij nog niet duidelijk is wat beter is. Er wordt gekeken naar effectiviteit, kosten effectiviteit en kwaliteit van leven. De LIFT studie  wordt gecoördineerd door het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ in Maastricht.
  • FACET-studie. In dit onderzoek wordt gekeken naar het verschil in (kosten)effectiviteit tussen een operatie via de achterzijde van de nek (de ‘posterieure foraminotomie’) en via de voorzijde van de nek (de ‘anterieure cervicale discectomie’). De FACET-studie wordt gecoördineerd door het UMCG in Groningen.
  • CONNECT studie. Een prospectief multicenter cohort naar behandeling posterieure fixatie bij degeneratieve cervicale afwijking  geïnitieerd vanuit LUMC
  • CASINO studie. Een prospectief multicenter cohort naar behandeling cervicale degeneratieve discus aandoening middels anterieure benadering geïnitieerd vanuit LUMC

SPECIALISTEN

Prof. Dr R.H.M.A. Bartels
Prof. Dr R.H.M.A. BartelsNeurochirurg
Afdelingshoofd, Complexe wervelkolomchirurgie, Chirurgie perifere zenuwen
Dr. H.H.K. Delye
Dr. H.H.K. Delye Neurochirurg
Paediatrische neurochirurgie, Endoscopische neurochirurgie, Neuro-oncologische chirurgie
Drs. M. van Bilsen
Drs. M. van BilsenNeurochirurg
Complexe wervelkolomchirurgie en neuro-oncologische chirurgie

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKERS

Drs. K. de Bree
Drs. K. de BreeNeurochirurg i.o.
Per 1 januari 2018 in opleiding tot neurochirurg.
E. Brouwers
E. BrouwersPhysician assistant
Physician assistant met specialisatie neurochirurgie
G. de Jong, Msc
G. de Jong, MscLeiding onderzoeksbureau neurochirurgie