Stability of thrombus and aneurysm wall after implantation of different flow diverter designs in a rat aneurysm model

Aan dit project dat een samenwerking is tussen de afdelingen Pathologie en Neurochirurgie zijn verbonden onderzoeker René Aquarius, dr. Joost de Vries (neurochirurg), dr. William Leenders (afd. Pathologie) en drs. Thomas de Korte (eveneens onderzoeker afd. neurochirurgie), en van het Centraal Dierenlaboratorium Debby Smits en Janneke Mulders.

Hieronder stelt hoofdonderzoeker dr. René Aquarius zich voor, en vertelt iets over het onderzoek.

“Sinds augustus 2015 ben ik als postdoc onderzoeker in dienst bij de afdelingen neurochirurgie en pathologie. Mijn doel is om een chirurgisch model op te zetten waarmee we sacculaire aneurysmata in het brein kunnen simuleren. Met behulp van het opgezette model kunnen vervolgens basale pathofysiologische processen die zich binnen het aneurysma afspelen beter onderzocht worden. We hopen op die manier beter te begrijpen welke factoren leiden tot groei en ruptuur van het aneurysma. Anderzijds kunnen er met dit model nieuwe (endovasculaire) behandelmethoden pre-klinisch geëvalueerd worden waardoor we beter in staat zijn te begrijpen welke behandeling wel en welke niet succesvol zal zijn”.