Anatomie van de nervus trigeminus en pijn

Trigeminus neuropathie is een vorm van pijn in het aangezicht die bij veel patiënten voorkomt. De pijn is chronisch en altijd aanwezig, maar kan daarnaast ook aanvalsgewijs verergeren. Patiënten met trigeminus neuropathie voelen de pijnverergering soms spontaan of als reactie op normale, niet pijnlijke prikkels, zoals kou of aanraking. De oorzaak van trigeminus neuropathie is vaak moeilijk te achterhalen. Ergens tussen de hersenschors en de eindtakken van de nervus trigeminus (aangezichtszenuw) moet een beschadiging of disfunctioneren zijn opgetreden, bijvoorbeeld ten gevolge van een hersenbloeding of herseninfarct.

Het onderzoek naar trigeminus neuropathie heeft tot doel om in kaart te brengen welke zenuwvezelbanen direct betrokken zijn bij het verloop van de nervus trigeminus. Met behulp van moderne technieken zoals high-resolution MRI, fMRI en DTI proberen de onderzoekers een beter beeld te verkrijgen van de pijncircuits die betrokken zijn bij trigeminus neuropathie. Deze kennis zal bijdragen aan betere diagnostiek en behandeling van patiënten die lijden aan trigeminus neuropathie.

Onderzoeksteam:

Dylan Henssen, onderzoeker en promovendus
Erkan Kurt, neurochirurg
Ronald Bartels, neurochirurg en promotor
Tamas Kozicz, anatoom en promotor
Anne-Marie Cappellen van Walsum, anatoom en copromotor
Robert van Dongen, pijnanesthesioloog en copromotor