D. Henssen

Mijn naam is Dylan Henssen, masterstudent Geneeskunde en geboren in 1993 te Geleen (Limburg). In 2011 begon ik met mijn opleiding Geneeskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waarbij ik me al gauw verdiepte in de humane anatomie. Na het behalen van mijn bachelordiploma in 2014 werd ik aangesteld als junior-lecturer aan de afdeling Anatomie, waardoor ik mijn ervaringen in het onderwijs en onderzoek kon uitbreiden. In 2015 ben ik begonnen aan de masterfase van de opleiding Geneeskunde, welke ik naar verwachting in 2018 zal afronden.

Naast mijn opleiding tot basisarts ben ik als promovendus betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek voer ik uit, samen met de afdelingen Anatomie, Neurochirurgie en Pijn en Palliatieve Zorg van het Radboudumc, het Donders Instituut voor Cognitieve NeuroImaging en studenten van de Technische Universiteit Twente. Samen proberen we nieuwe inzichten te verwerven in de hersenanatomie bij patiënten met chronische pijnstoornissen. Hierbij gaat onze bijzondere interesse uit naar de functionele neurochirurgie bij patiënten met aangezichtspijnen ten gevolge van zenuw- of hersenschade.

Het doel van mijn promotieonderzoek is het in kaart brengen van de functionele anatomie van pijncircuits uit het lichaam, met in het bijzonder die van de hoofd-hals regio. Op deze manier proberen we om zodoende de functionele ingrepen in de betrokken hersendelen preciezer en effectiever uit te kunnen voeren.
Graag wil ik me inzetten voor de vertaalslag van basaal anatomisch onderzoek naar de verbetering van klinisch-wetenschappelijke ingrepen. Onderzoek van molecuul tot mens!