Voorlichtingsavond Nervus Vagus Stimulator

Epilepsie, als medicijnen niet werken…

Betreft: Informatieavond ’Nervus Vagus Stimulatie, een pacemaker voor de hersenen’

Nijmegen – De Epilepsie Vereniging Nederland (EVN) organiseert op woensdag 15 september 2010 een informatiebijeenkomst over Nervus Vagus Stimulatie, een aanvullende behandelingsmethode voor mensen met een moeilijk behandelbare epilepsie.

Wanneer: woensdag 15 september 2010
Waar: UMC St. Radboud, ingang Oost
Demonstratiezaal
Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen
Tijd: Zaal open: 19.00 uur, aanvang 19.30 uur tot circa 21.30 uur

Sprekers: – De heer dr. W.B. Gunning, neuroloog epilepsiecentrum Kempenhaeghe en UMC St Radboud
– de heer dr. R. Bartels, neurochirurg UMC St. Radboud

Ongeveer 1 op de 150 mensen in Nederland heeft epilepsie. Nervus Vagus Stimulatie (NVS) kan een optie zijn voor mensen met epilepsie, ook kinderen, die onvoldoende baat hebben bij medicatie of veel last hebben van bijwerkingen van de medicijnen. NVS is een aanvullende behandelingsmethode, een soort pacemaker voor de hersenen, die kan zorgen voor minder, minder heftige aanvallen en/of een sneller herstel van aanvallen. Ook het gedrag en het gemoed worden vaak positief beïnvloed. Tijdens de bijeenkomst is er genoeg ruimte voor het stellen van vragen. Ook kan men ervaringen uit eerste hand horen van aanwezige ‘ervaringsdeskundigen’ die reeds enkele jaren een stimulator gebruiken. De toegang is gratis.

Aanmelding en informatie:
Vanwege organisatorische redenen vragen wij u zich voor uiterlijk 11 september 2010 aan te melden voor deze informatiebijeenkomst. Aanmelden of het opvragen van informatie bij EVN, mevrouw Marrie Kuijper, landelijk coördinator NVS, telefoon: 078-6166060 of [email protected], en Landelijk Bureau EVN, tel. 0318 – 67 27 72.

Noot voor de redactie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marrie Kuijper, landelijk coördinator NVS, telefoon: 078-6166060, [email protected].

www.epilepsievereniging.nl