SPAR  (SAB patiënten advies raad)

Sinds  31 oktober 2018 bestaat de SPAR (SAB patiënten Advies Raad) verbonden aan de afdeling neurochirurgie. Een SAB is een hersenbloeding  welke ontstaat uit een afwijking van een hersenslagader, in de meeste gevallen gaat het om een hersenaneurysma. In de patiëntenraad nemen patiënten en naasten zitting na een hersenbloeding of met een niet gebloede vaatafwijking in de hersenen.

De Raad geeft advies over vraagstellingen bij wetenschappelijk onderzoek of ontwikkelingen in de zorg, welke vanuit het perspectief van de patiënt kunnen worden beantwoord.

De SPAR werd opgericht op initiatief van Jeroen Boogarts (neurochirurg) en Harriette Petersen-Baltussen (verpleegkundig Specialist Neurochirurgie) naar aanleiding van de ontwikkeling van het Hart Vaat centrum en een aantal gesubsidieerde wetenschappelijke projecten waarbij patiënten ervaringen essentieel zijn.

Zij heeft minimaal 4 x per jaar een bijeenkomst waarin een onderzoeker of projectleider relevante vraagstellingen aan de groep voorlegt.  De Raad wordt voorgezeten door oud patiënte Carla van Drumpt.

Mocht u vragen hebben of  interesse hebben in deelname aan de SPAR dan kunt u zich wenden tot Carla van Drumpt  ([email protected]) of Verpleegkundig Specialist Harriette Petersen ([email protected])

Link naar de notulen en presentaties van de bijeenkomsten.