Neurochirurg Saman Vinke is benoemd tot Junior Principal Clinician. Dit predicaat is bedoeld voor boegbeelden in de innovatieve patientenzorg. Saman is gespecialiseerd in Deep Brain Stimulation (DBS) en een pionier op het gebied van MRI-geleide DBS. Bij DBS worden patiënten normaal wakker geopereerd, maar door MRI-geleide technieken is het ook mogelijk om patiënten onder narcose te opereren. Met behulp van speciale MRI-scans en computerberekeningen kan deze techniek nog verder verfijnd worden, zodat naast het ‘doelwit’ van de operatie, ook de verbindingen van dit doelwit met andere hersengebieden in kaart worden gebracht. Dit helpt om nauwkeuriger en patiëntspecifiek het doelwit voor de operatie en stimulatie te kunnen bepalen. De behandeling wordt hierdoor effectiever en er zijn minder bijwerkingen. Het gebruik van deze technieken vraagt echter erg veel rekenkracht van computers, waardoor toepassing in de dagelijkse patiëntenzorg nu nog niet mogelijk is. In de komende drie jaar gaan Saman en zijn team ervoor zorgen dat deze persoonsgerichte, innovatieve en state-of-the-art zorg voor iedere patiënt beschikbaar komt.

Aanvullend: “Door hen een predicaat te geven, willen we innovatieve zorgverleners stimuleren om hun talent te ontwikkelen. Daarnaast maakt het predicaat deze talenten zichtbaar. Dankzij deze zichtbaarheid is het voor hen makkelijk om hun kennis te delen zodat meer zorgverleners én patiënten er hun voordeel mee kunnen doen. Principal Clinicians ontvangen een premie waarmee zij hun innovatieve plannen kunnen uitvoeren. Als groep komen zij regelmatig bijeen in een innovatie- en adviesplatform en adviseren ze de Raad van Bestuur over ziekenhuisbrede beleidsvraagstukken rondom patiëntenzorg”. (bron Radboudumc)