Promotie R. Nandoe, 7 april 2010

Opnieuw leren lopen

Mensen met een dwarslaesie zitten voor de rest van hun leven in een rolstoel. Deze patiëntengroep heeft een intensieve zorgbehoefte. Daarnaast brengt dit hoge zorgkosten met zich mee. Onderzoek om de gevolgen van het ruggenmergletsel te beperken en om functioneel herstel te bewerkstelligen is daarom erg belangrijk.
Rishi Nandoe Tewarie voerde stamcelonderzoek uit bij ratten met ruggenmergletsel. Daaruit blijkt dat de stamcellen in het beenmerg geschikte kandidaten zijn voor celtransplantatie in het zenuwstelsel. Na beschadiging van het ruggenmerg kan snelle transplantatie van de stamcellen uit het beenmerg het weefselverlies reduceren. Tot op zekere hoogte wordt hierbij herstel in sensomotorisch functioneren waargenomen.

Toekomstige studies moeten uitwijzen of de stamcellen in de mens tot zenuwregeneratie kunnen leiden. Door het gebruik van stamcellen die in elke persoon aanwezig zijn, wordt de ethische discussie omtrent het gebruik van embryonale stamcellen omzeild. De grootste uitdaging van dit stamcelonderzoek is om uiteindelijk mensen een tweede leven te geven, waarin ze opnieuw kunnen lopen.

Rishi Nandoe Tewarie (Zevenaar, 1978) studeerde Geneeskunde in Leiden. Nandoe Tewarie volgt momenteel de opleiding tot neurochirurg in het UMC St Radboud.
Op 7 april 2010 vindt zijn promotie plaats. Mocht u geinteresseerd zijn in zijn proefschrift, kunt u deze opvragen bij het stafsecretariaat Neurochirurgie, tel. 024-3613477.