Predictiemodel voor overleving van wervelkolommetastasen

Bij wervelkolommetastasen die klachten of neurologische uitvalsverschijnselen veroorzaken kan vaak door middels van chirurgische interventie een verbetering bewerkstelligd worden of een verdere achteruitgang verhinderd worden. Een belangrijke factor bij de operatieindicatiestelling is de te verwachten overlevingsduur van de patient.

Omdat dit door de behandelende artsen vaak zeer verschillend en te optimistisch ingeschat wordt, heeft dr Bartels, wervelkolomchirurg in het NCCN, recent een onderzoek verricht naar de overleving van patiënten met een spinale metastasering. Hieruit kwamen een vijftal factoren naar voren, met behulp waarvan de overleving met redelijke betrouwbaarheid ingeschat kan worden. Op basis van deze factoren werd een predictiemodel vervaardigd, dat nu online toegepast kan worden in de dagelijkse praktijk en daarmee dus de behandelaars van deze patiëntencategorie ter beschikking staat. De resultaten van het onderzoek worden binnenkort gepubliceerd in Cancer.