Verpleegkundig specialist neurovasculaire aandoeningen

Er wordt een operatie gepland of u heeft kort geleden een operatie aan de bloedvaten in uw hoofd ondergaan en u bent hiervoor opgenomen geweest in het Radboudumc. Er kunnen problemen ontstaan door een hersenaandoening waarvan de gevolgen pas na enige tijd echt duidelijk worden. U en uw naasten kunnen geconfronteerd worden met lichamelijke en emotionele beperkingen. ook gedrags- en karakterveranderingen kunnen vragen en problemen oproepen. Hiervoor kunt u terecht bij de verpleegkundig specialist neurovasculaire aandoeningen van de afdeling Neurochirurgie.

Wat is een verpleegkundig specialist?

Een verpleegkundig specialist is verantwoordelijk voor de zorg van een geselecteerde groep patiënten en heeft zowel medische als verpleegkundige kennis. Zij is in staat om in nauw overleg met uw behandelend arts, besluiten te nemen op het gebied van diagnostiek en behandeling. Zij is ook uw aanspreekpunt voor al uw niet- urgente vragen.

Wat kunt u van een verpleegkundig specialist verwachten?

De verpleegkundig specialist brengt uw klachten in kaart, verricht neurologisch onderzoek, vraagt onderzoeken aan en geeft u informatie over uw behandelplan en de vervolgafspraken. Dit alles gebeurt op basis van richtlijnen en in nauw overleg met uw behandelend neurochirurg.
Ze bespreekt of uw aandoening invloed heeft op uw dagelijkse bezigheden. Hierbij kan u denken aan uw beleving, relaties, werk en communicatie. Alle vragen van u en uw naasten kunnen aan de orde komen. Als u klachten of belemmeringen ervaart in uw dagelijks leven zal hier in dit gesprek aandacht aan worden besteed. Aan de hand van een vragenlijst probeert ze met u een compleet beeld te schetsen van uw klachten en symptomen. indien nodig wordt samen met u en uw naasten naar de beste oplossing gezocht of wordt u verwezen naar een geschikte hulpverlener of hulpverlenende instantie. Het gesprek duurt ongeveer 45 minuten.
De verpleegkundig specialist beantwoordt al uw vragen met betrekking tot het heropvatten van uw werkzaamheden of het rijbewijs en verzorgt eventuele correspondentie met betrekking tot dit onderwerp.
Als u gebruik maakt van een (lees) bril wilt u deze dan meenemen? Indien u medicatie gebruikt, wilt u dan een actuele medicatielijst mee nemen naar de afspraak?

Samenwerking

De verpleegkundig specialist werkt samen met uw behandelend neurochirurg en met de andere deskundigen binnen het mutidisciplinaire behandelteam. Dit behandelteam bestaat onder andere uit een neuroloog, radioloog, revalidatiearts, logopedist, ergotherapeut en een fysiotehrapeut. De verpleegkundig specialist kan besluiten om u te verwijzen naar een gespecialiseerd revalidatiecentrum of een psycholoog.

H. Petersen-Baltussen
H. Petersen-Baltussen Verpleegkundig specialist
Verpleegkundig specialist met aandachtsgebied cerebrovasculaire aandoeningen