Neurovasculaire interventie

Inleiding

Voor een goede bescherming heeft de natuur de hersenen opgeborgen in de schedel en het ruggenmerg in de wervelkolom. Door deze goed beschutte positie zijn ze echter ook weinig toegankelijk voor de neurochirurg of neuroloog, die wil weten wat er precies aan aan het zenuwstelsel mankeert. Vroeger was de arts alleen aangewezen op zijn lichamelijk neurologisch onderzoek, dat hem op grond van zijn kennis kon aangeven waar de aandoening waarschijnlijk uit bestond en waar de afwijking in het zenuwstelsel ongeveer gelegen was. Maar tegenwoordig staan aan de arts nauwkeurige beeldvormende technieken ter beschikking, zoals eerder al de Röntgentechnieken en nu ook de CT-scan en de MRI om de afwijking in een beeld zichtbaar te maken. Hij is nu hierdoor beter geïnformeerd over de aard en de plaats van de afwijking, waardoor een gerichte behandeling beter mogelijk wordt.

Naast diagnostiek doen radiologen ook behandeling, interventies. Het gaat hierbij om allerlei niet-operatieve procedures die onder doorlichting gebeuren. Dat zijn behandelingen waarbij gebruik gemaakt wordt van röntgenstralen, zodat de interventieradioloog op een scherm de behandeling kan volgen. Te denken valt aan puncties, oprekken van vernauwde bloedvaten e.d. Voor de neurochirurgie is vooral de behandelingsvorm van belang die plaatsvindt door middel van het opschuiven van catheters in de bloedbaan. We noemen dit neurovasculaire behandelingen. Soms vinden deze plaats onder narcose.

Neurovasculaire interventie

De toepassing van vaatcatheters voor het inspuiten van contrastvloeistof bij de angiografische diagnostiek heeft een waardevolle uitbreiding gekregen in zogenaamde endovasculaire technieken, waarmee nu de behandeling van vaatafwijkingen van het zenuwstelsel kan worden verricht. Voor het dichtstoppen van een aneurysma kan een vaatcatheter naar het aneurysma worden gedirigeerd, waarna via de catheter zogenaamde coils in het aneurysma worden ingebracht. Dit zijn dunne platina draden die binnen het aneurysma direct op gaan krullen en bij voldoende aantal het aneurysma volledig verstoppen waardoor het niet meer kan bloeden. Het voordeel is uiteraard dat dit bereikt wordt zonder dat een schedel- of hersenoperatie operatie nodig is. Voor het behandelen van andere vaatafwijkingen worden in plaats van de coils ook wel opblaasbare ballonnetjes of speciale lijm gebruikt die eveneens via de vaatcatheter wordt ingebracht Daarnaast zijn er nog stents, ontplooibare kokertjes die samen met coils gebruikt kunnen worden.

De neurovasculaire interventieradioloog werkt voor de behandeling van vaatafwijkingen van het zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) nauw samen met de neurochirurg en de neuroloog, in een zogenaamde multidisciplinaire neurovasculaire werkgroep. Binnen die werkgroep wordt de behandeling van de patiënten met vaatafwijkingen van hersenen en ruggenmerg bepaald.

Extra informatie:

  • Kijk hier als u zich afvraagt of uw aandoening of behandeling consequenties heeft voor het uitoefenen van uw werk.

Bron: Nederlandse Vereniging van Neurochirurgen

Datum laatste revisie van deze tekst: maart 2020.