Het onderzoek Wat kunt u verwachten?

Het onderzoek vindt plaats bij Interventieradiologie, meestal in een dagopname. U meldt zich volgens afspraak bij de verpleegafdeling Neurochirurgie waar de verpleegkundigen al de eerste voorbereidingen treffen. U krijgt een OK-jasje aan, een infuus en u mag geen sieraden dragen. Vanuit de verpleegafdeling brengt een medewerker van Patiëntentransport u naar de afdeling Interventieradiologie. Als het nodig is, gaat er een verpleegkundige mee. Het is mogelijk dat u niet stipt op het afgesproken tijdstip wordt geholpen, doordat er spoedgevallen tussendoor kunnen komen. Een radiodiagnostisch laborant neemt het onderzoek nog met u door en u kunt vragen stellen. Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op de onderzoekstafel. De laborant desinfecteert uw liezen en dekt u af met een steriele doek. Uw hoofd blijft onbedekt.

Het is belangrijk om uw armen onder het doek te houden om de steriliteit te bewaren. De Neurochirurg verdooft uw liesgebied. Vervolgens prikt de neurochirurg de slagader in uw lies aan. Hier plaatst hij of zij een toegangsbuisje. Via dit buisje worden verschillende katheters, met verschillende functies naar binnen gebracht. Met contrastmiddel maken we de slagaders in uw hoofd zichtbaar. Dit kan een warm en soms prikkelend gevoel in uw hoofd geven. Dit gevoel trekt vrij snel weer weg. Het is belangrijk om stil te blijven liggen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen en ervoor te zorgen dat het buisje in uw lies niet losraakt.

Angio-Seal™

Als de Neurochirurg klaar is met het onderzoek verwijdert hij of zij het buisje uit uw lies. Ook sluit de neurochirurg het aangeprikte bloedvat. Aan de binnenkant van het bloedvat komt een soort ankertje en aan de buitenkant een soort sponsje (Angio-Seal™). Het ‘ankertje’ en ‘sponsje’ lossen binnen 90 dagen vanzelf op. U krijgt een kaartje mee naar huis waar dit op staat. U draagt dit kaartje 90 dagen bij u en laat dit bij een eventuele ziekenhuisopname zien. Mocht er namelijk binnen deze 90 dagen opnieuw een onderzoek of behandeling via uw lies nodig zijn, dan kan de behandelend arts rekening houden met de Angio-Seal™ die is geplaatst.