Protocol Gliolan

Wat is Gliolan?
Gliolan is een poeder voor een drank die oraal (via de mond) wordt ingenomen. Het bevat de
werkzame stof 5-aminolevulinezuur hydrochloride (30 mg/ml).

Inleiding
5-ALA (5-aminolevulinezuur) is een lichaamseigen kleurstof welke in het lichaam omgezet tot porfyrine IX (voorloper van haem, dat de rode bloedkleurstof vormt). Wanneer dit poryirine wordt beschenen met een bepaalde golflengte (blauw licht) geeft het als reactie een roze weerschijn (fluorescentie).
Aangezien omzetting van 5-ALA plaatsvindt in de cellen van een hersentumor kan van deze eigenschappen gebruik gemaakt worden om tijdens operaties beter te zien waar de grens van de tumor is. De belangrijkste andere plaats in het lichaam waar de omzetting plaatsvindt is de huid.

Wanneer wordt Gliolan voorgeschreven?
Gliolan wordt gebruikt bij volwassen patiënten met maligne, dat wil zeggen kwaadaardige, gliomen (een type hersentumor). Gliolan vergroot de zichtbaarheid van de tumor voor chirurgen bij het operatief verwijderen van de tumor uit de hersenen.

Dosering, toediening en timing
5-ALA wordt voor deze toepassing gemaakt (firma Lamepro) is opgenomen in het vaste assortiment op de verpleegafdeling. Het middel komt in flacons, in poedervorm, 1,5 g per flacon. Het poeder moet worden opgelost in 50cc (leiding) water per flacon. De dosering is 20mg per kg.
Het poeder dient kort voor gebruik (max. 1 uur) te worden opgelost, en al die tijd donker en in de ijskast worden bewaard. Het tijdstip van toediening (opdrinken) is circa 3 uur vóór het begin van de anesthesie-inleiding. Voor de patiënt is het een enigszins bitter en zoutsmakend drankje, zonder irritatie voor keel, slokdarm of maag.

Bijwerkingen en voorzorgsmaatregelen
De enige bijwerking die sporadisch is gemeld is een overgevoeligheid voor direct zonlicht en TL-licht, waarbij roodheid en irritatie van de huid zoals door zonverbranding kan ontstaan. Dit risico is het grootst kort na toediening, en houdt aan tot circa 24 uur na toediening. Voor de verpleging en verzorging van de patiënt betekent dit dat blootstelling aan fel licht en zeker aan zonlicht gedurende die tijd moet worden vermeden. Ook is het van belang dat de patiënt de avond voor de operatiedag douchet i.p.v. op de ochtend van de operatiedag omdat het licht in de badkamer niet gedimd kan worden.

Procedure
De chirurg beslist of patiënt in aanmerking komt voor resectie m.b.v. 5-ALA. De patiënt wordt (uiterlijk op dag van opname) geïnformeerd dat hij 5-ALA als voorbereiding zal krijgen, inclusief uitleg. Pre- én postoperatief dient leverfunctiecontrole van serum plaats te vinden. Omdat het in zeldzaam geval hepatotoxisch zou kunnen zijn. Operateur houdt bij welke patienten 5-ALA hebben gehad en hoeveel flacons zijn gebruikt.