Kennismaking: Wetenschappelijk onderzoeker Irena Draskovic


Ik ben psycholoog gespecialiseerd in Taal & Cognitie. Daarnaast ben ik sinds 2004 betrokken geweest als senior onderzoeker bij het Alzheimer Centrum Nijmegen, IQ healthcare en Eerstelijnsgeneeskunde op verschillende projecten. Binnen deze projecten werd er gekeken naar de psychosociale aspecten van zorg voor mensen met dementie en hun naasten, naar de kwaliteit van zorg, zorg voor kwetsbare ouderen; coördinatie en integratie van langdurige zorg en geïnstitutionaliseerde zorg voor mensen met dementie. Van 2010 – 2012 heb ik tevens gewerkt als gedragswetenschappelijk docent bij de vervolgopleidingen Huisarts en Specialist Ouderengeneeskunde.

Mijn nieuwe uitdaging is het opzetten van het project  “Ontwikkeling en Implementatie van het Uitkomstenregister Neurochirurgie”. Waarom een uitkomstenregister? Tot voor kort werd de kwaliteit van zorg bepaald op basis van het al dan niet naleven van kwaliteitsindicatoren en dan voornamelijk proces en structuur indicatoren. Voorbeelden hiervan zijn 1. Diagnostisch proces wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen (proces indicator) en 2. MRI apparatuur is beschikbaar 24/7 (structuur indicator).
Tegenwoordig verschuift de nadruk steeds meer naar de meting van uitkomsten op patiënt niveau. De zorgverleners willen graag weten hoe effectief hun behandelingen zijn voor de verschillende groepen patiënten, hoe groot het risico is op complicaties, hoe snel de patiënt herstelt van de behandeling, wat gaat goed en wat kan beter in de geboden zorg enzovoort.

Een continue registratie van belangrijke uitkomsten kan antwoorden bieden op al deze vragen. Waar men van de richtlijnen tegenwoordig kan zeggen dat ze vrijwel verouderd zijn op het moment dat ze uitkomen is een uitkomstenregister een continue bron van ‘verse’ evidentie dat snel en makkelijk toegepast kan worden in de dagelijkse zorg.
Voorbeelden van uitkomsten zijn functieherstel (zoals bv slikken, praten, lopen), kwaliteit van leven en patiënttevredenheid. De ontwikkeling van het register is in de afrondingsfase en implementatie zal in de pas lopen met het uitrollen van de EPIC functies, zoals MyChart voor patiënten. Een officiële introductie op de afdeling staat ook op de agenda. Afdeling Neurochirurgie in Nijmegen is hiermee de voorloper in Nederland.

Daarnaast ben ik betrokken bij het ontwerpen/begeleiden van verschillende lopende onderzoeksprojecten op de afdeling en bij het schrijven van nieuwe projectvoorstellen.

Vragen en opmerkingen over de (kwaliteit van ) zorg en vooral ook over onderzoek, delen van ervaringen in de zorg e.d. zijn zeer welkom.

 

CV via