Gebruik van 3D modellen in patiëntenvoorlichting

Bij patiënten met een glioom op een plek waar ook belangrijke hersenfuncties gelokaliseerd zijn, maken we vaak een functionele MRI scan om de plek van deze functies te beoordelen en een tractografie scan om de verbindingsbanen in kaart te brengen. Deze scans zijn lastig te begrijpen en uit te leggen. Om te kijken of we dit beter kunnen uitleggen zetten wij 3D modellen van deze scans en tumoren in en vragen we patiënten een vragenlijst hierover in te vullen. Als dit deze 3D prints inderdaad toegevoegde waarde blijken te hebben, hopen we dit in de toekomst als standaard te kunnen aanbieden.

Klik op onderstaande foto voor een film over dit onderwerp.