€35000 van Stichting STOP hersentumoren voor onderzoek naar uitzaaiingen in de hersenen

Uitzaaiingen (metastasen) zijn de meest voorkomende oorzaak van kanker-gerelateerde sterfte.  Uitzaaiingen naar de hersenen komen het meest voor in patiënten met gevorderde longkanker, borstkanker en melanoom, en hebben vaak een dramatisch effect op de kwaliteit van leven. Over het hoe en waarom van metastasering naar de hersenen, is nog weinig bekend. Een beter begrip van de mechanismes die bij dit proces betrokken zijn, kan helpen om de prognose en kwaliteit van leven van kankerpatiënten te verbeteren door 1) het proces van uitzaaiing in een vroeg stadium te remmen, en 2) de groei van eventuele uitzaaiingen te remmen. In dit project willen we onderzoeken of we op basis van een nieuwe manier van moleculaire profilering, kunnen voorspellen of een tumor gaat uitzaaien, en hoe de groei van een uitgezaaide tumor voorkomen kan worden.

 

(vlnr Kalijn Bol, Berber Piet, Mark ter Laan, William Leenders, Benno Kusters en Anja Gijtenbeek)