Historie

Nijmegen kreeg haar eerste neurochirurg in 1942, toen Paul Hoeberechts (1911-1978), een van de eerste neurochirurgen van Nederland, zich in het Canisius Ziekenhuis vestigde. Na diens vertrek in 1951 werd de neurochirurgie tot 1956 waargenomen vanuit de Ursula Kliniek in Wassenaar door de neurochirurgen De Vet en Hanraets. Deze beide neurochirurgen waren de leermeesters van H. Alphons Walder, die zich na voltooiing van zijn opleiding in het Canisius Ziekenhuis vestigde en hoofd werd van een zelfstandige afdeling neurochirurgie. In hetzelfde jaar werd Walder als wetenschappelijk medewerker in de neurologische kliniek van het Sint Radboudziekenhuis aangesteld onder het toenmalige hoofd van die afdeling professor J.J.G. Prick.

In de beginjaren werd Walder ondersteund door neurochirurg De Grood uit Tilburg, totdat in 1963 de staf van de neurochirurgie in Nijmegen uitgebreid werd met Henk Meijer. Deze uitbreiding bood de mogelijkheid tot wetenschap en research welke uiteindelijk resulteerde in de promotie van Walder en daarop zijn benoeming tot lector. Dit opende de deur tot een verzelfstandiging van de afdeling neurochirurgie in het Sint Radboud ziekenhuis en de toekenning van de opleidingsbevoegdheid in 1969.

Door assistenten op te leiden tot neurochirurg kon de staf van de neurochirurgie langzaam uitgebreid worden. De neurochirurgie bleef op twee locaties uitgeoefend worden in Nijmegen door dezelfde neurochirurgen en in de jaren zeventig werd het Neurochirurgisch Centrum Nijmegen een officiële bilocatie.

Professor Walder ging in 1986 met emeritaat, waarna professor Meijer hem van 1986 tot 1992 opvolgde. Het hoogleraarschap werd van 1995 tot 1999 bekleed door J.J. van Overbeeke, die op zijn beurt in maart 2001 opgevolgd werd door J.A. Grotenhuis. In 2010 werd R.H.M.A. Bartels afdelingshoofd. Hij werd in 2015 benoemd tot kernleerstoelhouder.

De neurochirurgische ingrepen werden tot 1 december 2011uitgevoerd in de Neurologie-Neurochirurgie unit welke te bereiken was via ingang Oost van het RadboudUMC, destijds toen nog UMC St. Radboud geheten. Na de verhuizing op 1 december 2011 worden de ingrepen nu in het R-gebouw uitgevoerd.

Ingang Oost RadboudUMC 2011

OK 71 en OK 72 op de oude locatie (2011)