Radboudumc Expertisecentrum Neuro-oncologie

Het Radboudumc Expertisecentrum Neuro-oncologie is opgericht om een plaats te bieden aan specialistische zorg voor patiënten met een hersentumor en voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek naar hersentumoren.
Het Radboudumc Expertisecentrum Neuro-oncologie is erkend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Reeds in 2008 werd structureel gestart met de wekelijkse  neuro-oncologie tumorwerkgroep besprekingen op de maandagmiddag. Tijdens deze bespreking zijn alle leden van de tumorwerkgroep aanwezig en worden zowel nieuwe patienten besproken als ook reeds bekende patienten (een deel van deze patienten is recent geopereerd en de weefseluitslag wordt dan besproken alsmede behandelplan).

Begin 2015 is het  multidisciplinaire neuro-oncologie spreekuur in het leven geroepen, wekelijks op de woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur. Tijdens dit specialistische spreekuur worden de patienten gezien door de verschillende specialisten van het neuro-oncologie team (zie foto hieronder).
Nieuwe patienten worden gezien waarbij een behandelplan wordt besproken met de patient en zijn/haar familie, en zo nodig meteen een behandeltraject wordt opgestart. Verder worden reeds bekende patienten gezien die soms recent zijn geopereerd en bij wie de weefseluitslag wordt besproken, en bij wie zo nodig een nabehandel-traject wordt besproken en opgestart.Patienten ervaren dit multidisciplinaire spreekuur als zeer prettig aangezien ze de verschillende specialisten binnen 1 spreekuur kunnen spreken en er meteen een behandelplan voorgesteld wordt.

 

Lees verder over het expertisecentrum neuro-oncologie door op onderstaande foto te klikken.

Als u meer informatie wenst over dit spreekuur, kunt u contact opnemen met de verpleegkundig specialisten Sandra Bossmann en Fleur Brienen.

Van links naar rechts op de foto:

Fleur Brienen (verpleegkundig specialist neuro-oncologie in opleiding), Benno Kusters (neuropatholoog),
 Mark ter Laan (neurochirurg), Robert-Jan Smeenk (radiotherapeut), Sasja Mulder (oncoloog), Erkan Kurt (neurochirurg), Arnoud Kappelle (neuroloog), Alfred Koetsveld(neurochirurg), Bozena Goraj (neuroradioloog), Sandra Bossmann (verpleegkundig specialist), Anja Gijtenbeek (neuroloog)

(op de foto zijn een aantal teamleden afwezig, klik op de foto voor het volledige team)