Nieuw: Nu ook 5-ALA operaties bij Gliomen in UMCN

Een methode om hersentumoren beter zichtbaar te maken tijdens een operatie is het gebruik van een speciale stof (5-ALA), die enkele uren vóór de operatie aan de patiënt wordt toegediend. Nadat de patient deze stof heeft gedronken, wordt deze opgenomen in het lichaam, en in verhoogde mate opgenomen in bepaalde gliomen. De 5-ALA heeft de eigenschap zich uitsluitend aan het tumorale weefsel te binden en zich in de tumorcellen om te zetten tot een porphyrine dat fluorescerend is. Tijdens de operatie onder ‘blue light’ (speciaal filter in de operatiemicroscoop, met blauw licht van een bepaalde golflengte) zal zo het tumorale weefsel oplichten. Door tijdens het opereren het tumorgebied met een licht van een speciale golflengte te beschijnen, wordt een fluorescentie (“oplichten” ) gezien op die plaatsen waar zich glioomcellen bevinden. Op die manier is het mogelijk om op een plek waar met het blote oog geen onderscheid meer kan worden gezien tussen de normaal hersenweefsel en tumorweefsel (die grens vervaagt aan de randen van de tumor), meer tumorweefsel te verwijderen dan zonder die stof het geval zou zijn. Deze eigenschap laat toe het tumorweefsel en tumorresten beter te visualiseren en een zo volledig mogelijke verwijdering na te streven. Lang niet alle gliomen nemen echter deze stof op, dus de toepassing is beperkt. Bovendien is de ervaring met deze techniek nog beperkt.

Klik hier voor een video-opname van deze techniek