10e Europese Craniofaciale Congres 24-27 juni in Gothenburg

De vakgroep Neurochirurgie zal 4 voordrachten verzorgen tijdens het 10e Europese Craniofaciale Congres. Dit congres zal plaats vinden van 24 tot 27 juni in Gothenburg te Zweden.

Dit congres biedt een platform voor zorgprofessionals betrokken in de behandeling en research rondom craniofaciale afwijkingen, zoals craniosynostose. Binnen het Amalia centrum voor Schisis en Craniofaciale afwijkingen van het Radboudumc wordt de zorg en het onderzoek rondom craniosynostose gecoördineerd door neurochirurg H.Delye, in goede samenwerking met alle andere takken van het multidisciplinaire team.

Vier jonge student-onderzoekers zijn geselecteerd om hun onderzoek voor te stellen op dit prestigieuze congres.

Guido de Jong, laatstejaars student Technische Geneeskunde, Universiteit Twente
“Tijdens de aankomende presentatie van het 10e European Craniofacial Congress in Gothenburg ga ik uitleg geven over een nieuw hulpmiddel bij het volgen van schedelveranderingen door middel van 3d fotografie en CT-scans. Het volgen van deze schedelveranderingen is met name van belang na een operatie en tijdens helmtherapie bij craniosynostose. Dit wordt gedaan door middel van de Computed Cranial Focal Point (CCFP): een virtueel brandpunt in de schedel. Dit punt heeft een nagenoeg vaste positie ten opzichte van de gouden standaard voor schedel vergelijkingen (sella turcica). Deze eigenschap maakt het mogelijk om ook tussen twee personen te vergelijken en zodoende de verschillen tussen een “standaardschedel” en de schedel van een patiënt te vinden. Verder is de positie van dit punt gelijk tussen 3D-foto’s en CT-scans van één en dezelfde persoon wat follow-up met beide technieken mogelijk maakt. Een van de belangrijkste voordelen van de CCFP is dat deze gevonden kan worden middels 3D-foto’s zonder CT-scan, waardoor er minder straling gebruikt hoeft te worden voor het volgen van de schedelveranderingen”.

Sebastian Arts, 4de jaars student geneeskunde, (eerste jaar coschappen)
“Ik zal op het European Craniofacial Congress te Gothenburg praten over de endoscopische operatietechniek gevolgd door helmtherapie die, sinds 2005, in het RadboudUMC wordt toegepast bij de behandeling van craniosynostose. Craniosynostose is een aandoening waarbij de schedelnaden, die bij kinderen nog open horen te zijn, te vroeg zijn vergroeid, waardoor de schedel op die plek niet meer kan vormen en groeien met als gevolg een misvorming van de schedel. De aandoening komt bij 1:2000-2500 levend geborenen voor.

Het grote verschil met de al langer bestaande open reconstructie techniek is dat niet de gehele schedel geremodeleerd wordt maar dat met een endoscoop (letterlijk: binnenin kijker) de vergroeide naad of naden worden geopend. Na de ingreep krijgen de kinderen een aangemeten helm waarin de schedel zich kan vormen. Op dit moment is het zo dat, in overleg met de ouders, alle kinderen jonger dan 6 maanden geopereerd worden volgens de endoscopische methode gevolgd door helmtherapie. De studie die gedaan is, is een evaluatie van de endoscopische methode en de helmtherapie, hierbij is gekeken naar: leeftijd van het kind ten tijde van de operatie, de duur van de ingreep, de verblijftijd in het ziekenhuis, het bloedverlies, het aantal keer dat bloedtransfusie nodig was, de duur van de helmtherapie, de Cephalic Index (CI), de duur van de helmtherapie en natuurlijk het cosmetische resultaat. Het cosmetische resultaat, oftewel de vorm van de schedel, werd bekeken aan de hand van 3D foto’s die voor en na de operatie worden gemaakt. Een enquete is verstuurd naar de ouders van patiënten om anoniem naar hun tevredenheid te vragen over de procedure.

Aan de hand van onze evaluatie blijkt dat de endoscopische methode gevolgd door helmtherapie goede cosmetische resultaten boekt in combinatie met een kort durende ingreep, korte verblijftijd in het ziekenhuis en weinig bloedverlies”.

Manon Tolhuisen, student technische geneeskunde, Universiteit Twente
“Op het 10e European Craniofacial Congress in Gothenburg zal ik een methode presenteren voor het ontwikkelen van een gemiddelde schedel uit CT-data. Het Radboud UMC is bezig met het verbeteren van de pre-operatieve 3-D planningen voor open schedelreconstructies bij Craniosynostose patiënten. Op dit moment wordt de schedel van de patiënt uit CT-data gesegmenteerd en vergeleken met een referentie model. Deze bestaat op dit moment nog uit een gemiddelde schedel verkregen uit 3D-foto’s van het hoofd. Voor een optimale planning is een 3D referentie model nodig die directe informatie over de schedel bevat. Omdat het huidige model een reconstructie is van weke delen, is een 3D model verkregen uit CT-scans meer geschikt. In de gepresenteerde methode worden gezonde schedels 3D gereconstrueerd door CT-data te segmenteren. Zo worden 3D reconstructies van meerdere gezonde 3D schedels verkregen. In iedere schedel wordt vanuit een centraal punt lijnen onder vaste hoeken getrokken. Hierbij wordt de afstand bepaald waarop de lijnen met de schedel kruisen. Door voor iedere lijn de gevonden afstanden te middelen is het mogelijk om geometrische informatie voor een gemiddelde schedel te verkrijgen. Op dit moment wordt er in het Radboud UMC nog aan een grote CT-database van gezonde patiënten gewerkt. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er genoeg CT-scans beschikbaar zijn om voor verschillende leeftijdsgroepen een verbeterd gemiddeld referentiemodel te verkrijgen”.

Nathalie Versteeg, student technische geneeskunde, Universiteit Twente
“Tijdens het 10e European Craniofacial Congress zal ik een meer patiënt-vriendelijke aanpak van de helmproductie voor helmtherapie na een endoscopische craniosynostose operatie presenteren. De huidige methode houdt in dat het hoofd vlak na de operatie gegipst wordt en dit gips wordt uitgegoten tot een mal. Deze mal kan worden aangepast naar de gewenste vorm om de helm op te produceren. Nadelig aan deze methode is dat het gipsen van het hoofd een belasting is voor het net geopereerde kind. Bovendien kan de nek niet worden gegipst, terwijl deze juist wordt gebruikt om de helm op af te steunen. Met de nieuwe methode zal gipsen van het hoofd niet meer nodig zijn. Vlak na de operatie wordt er met behulp van een 3D fotogrammetrie installatie een 3D foto gemaakt van het hoofd en de nek. Hiervan wordt een 3D print gemaakt dat dient als de mal van het hoofd. De 3D geprinte mal blijkt een erg nauwkeurige weergave van het hoofd. Deze kan aangepast worden naar de juiste vorm voor de helmproductie. Het uiteindelijke doel is om de gewenste vorm van de schedel digitaal te modelleren, zodat direct de gewenste vorm van de schedel geprint kan worden voor de helmproductie”.

Meer informatie over het congres kunt u vinden door hier te klikken.