Posterpresentatie Expert Meeting Motor Cortex Stimulatie tijdens INS congres in Canada

Tijdens het 12e Wereld Congres in Montreal georganiseerd door de International Neuromodulation Society is er vorige week een posterpresentatie gegeven door het neuromodulatieteam van het RadboudUMC en collega professor Moens van het UZ Brussel . Deze posterpresentatie geeft de resultaten weer van de “Expert Meeting”  welke georganiseerd is op initiatief van de Benelux Neuromodulation Society.

Aan deze meeting die in Brussel plaatsvond hebben verschillende experts uit Europese Centra deelgenomen, en is er gezamelijk een vragenlijst ingevuld en bediscussieerd met betrekking tot deze vorm van therapie waar wereldwijd veel aandacht voor is.