Drs. J. Boogaarts moderator AANS/CNS Joint Cerebrovascular Section 9-10 Febr 2015

Drs. Boogaarts zal tijdens de jaarlijkse vergadering van de 2 Amerikaanse neurochirurgische verenigingen AANS en CNS als moderator optreden tijdens de sessie met als titel “The Impact of New Acute Stroke Trials”.
Deze sessie gaat over behandelmogelijkheden van het acute herseninfarct (acute stroke), onder andere zullen de resultaten van de MR Clean trial worden besproken.