Drs. J. Boogaarts gepromoveerd

Drs. Jeroen Boogaarts is op 3 februari gepromoveerd aan de Radboud Universiteit, zijn proefschrift heeft als titel “Quality of care for aneurysmal subarachnoid hemorrhage. From theoretical considerations to practical implementations”.

Promotor: prof. dr. J.A. Grotenhuis en prof. dr. G.P. Westert
Copromotor: prof. dr. R.H.M.A. Bartels en dr. J. de Vries.

 

Hieronder de tekst zoals weergegeven op de website van Radboudumc (bron: klik hier)

Het is een uitdaging om de kwaliteit van zorg voor patiënten met een aneurysmatische subarachnoïdale bloeding (SAB) te meten. Vaak wordt de hoeveelheid behandelingen per ziekenhuis als maatstaf genomen. Een analyse van gepubliceerde resultaten laat wel een relatie zien tussen ziekenhuisvolume en uitkomst, maar de resultaten moeten voorzichtig worden geïnterpreteerd. Om kwaliteit te meten moet de uitkomst worden gecorrigeerd voor patiëntfactoren. De Charlson comorbidity index, een veelgebruikte index om bijkomende ziekten van de patiënt te wegen, is hiervoor echter niet geschikt. De grootte van het aneurysma is belangrijk om de kans op een nieuwe bloeding te bepalen. Om inzicht te krijgen in de uitkomst moet ook naar de complicaties van behandeling gekeken worden. Voor neurochirurgen die zowel de endovasculaire behandeling (via de lies) als de open behandeling (via schedellichting) verrichten is dat veilig en effectief. Een online nazorg poli draagt deels bij aan patiënttevredenheid. Uiteindelijk is het belangrijk uitkomsten landelijk inzichtelijk te maken via het landelijk neurochiurgisch kwaliteitsregistratiesysteem (QRNS) waarin eigen resultaten afgezet worden tegen het landelijke gemiddelde.