COSMIC studie

COSMIC is een acronym voor Conservative Or Surgical Management of Incomplete Cervical cord syndrome. Deze studie is in November 2013 van start gegaan in het Radboud UMC onder leiding van dr. Ronald Bartels. Physician assistant Eveline Brouwers is de hoofdonderzoeker en zal het grootste deel van deze studie op zich nemen.

De COSMIC studie is opgezet omdat er geen consensus is wat betreft de juiste behandeling bij patiënten met een central cord syndroom. Een central cord syndroom is een aandoening waarbij patiënten tijdens een trauma een partiële dwarslaesie oplopen, waarbij zij meer motore uitval hebben in de armen dan in de benen, sensore uitval onder het niveau van de laesie, en/of blaasfunctiestoornissen. Het is gebleken dat deze vorm van dwarslaesie (deels) spontaan kan herstellen, echter kan er ook secundaire neurologische achteruitgang ontstaan door progressie van compressie op het myelum door bijvoorbeeld oedeem. Om dit te voorkomen kan er preventief een cervicale decompressie uitgevoerd worden. Echter is een operatieve ingreep risicovol en niet altijd noodzakelijk gezien het mogelijke spontane herstel. Dus moeten we nu afwachten of opereren?

Dwarslaesiepatiënten die in deze studie mee doen zullen gerandomiseerd worden in een conservatieve of operatieve groep. De patiënt in de operatieve groep zal binnen 24 uur na het trauma geopereerd worden. Vervolgens worden de patiënten twee jaar vervolgd waarbij we gaan kijken naar het dagelijks functioneren van beide patiëntengroepen. We hopen hiermee inzicht te krijgen welke patiëntengroep een betere functionele uitkomst heeft twee jaar na het trauma.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eveline Brouwers via het secretariaat neurochirurgie in het Radboud UMC: 024-3616604.