Cerebellair Mutisme

Cerebellair mutisme is een aandoening die kan ontstaan bij kinderen die geopereerd worden aan een tumor in de kleine hersenen (cerebellum). Ze zijn wakker en coöperatief, maar kunnen niet spreken. Voor de ouders en het kind is het verschrikkelijk dat zij, tijdens deze periode van angst en onzekerheid, niet goed met elkaar kunnen communiceren. Bovendien gaat het mutisme vaak gepaard met ernstige cognitieve en psychologische problemen op de lange termijn.

Taal- en spraakfuncties zijn van oudsher toegeschreven aan de linker helft van de grote hersenen. Wat de rol van het cerebellum is in deze functies, is nog niet geheel duidelijk.
Het onderzoek naar cerebellair mutisme in het Neurochirurgisch Centrum Nijmegen, onder leiding van drs. Kirsten van Baarsen, heeft tot doel om in kaart te brengen welke zenuwvezelbanen betrokken zijn bij het ontwikkelen van cerebellair mutisme. Deze kennis zal bijdragen aan betere diagnostiek en behandeling, en misschien zelfs preventie van het cerebellair mutisme.

Om zenuwvezelbanen in het cerebellum te kunnen vergelijken tussen verschillende proefpersonen, is een digitale driedimensionale atlas ontwikkeld in samenwerking met het Oxford Centre for Functional Magnetic Resonance Imaging of the Brain. Deze atlas is gebaseerd op MRI gegevens van 90 proefpersonen die hebben meegedaan aan het internationale Human Connectome Project.

De atlas is geregistreerd met zowel de MNI152 T1 1mm template als de SUIT template en is gratis te downloaden voor onderzoekers. Methodologische details zullen binnenkort gepubliceerd worden.

MNI_1mm_parcellation_map_thrP10.nii

MNI_1mm_parcellation_map_thrP50.nii

MNI_1mm_parcellation_map_thrP90.nii

SUIT_1mm_parcellation_map_thrP10.nii

SUIT_1mm_parcellation_map_thrP50.nii

SUIT_1mm_parcellation_map_thrP90.nii

(deze bestanden zijn te bekijken mbv het software programma ITK snap, deze is te downloaden via deze link)

Update maart 2016:

Drs. van Baarsen: “Tijdens onze zoektoch naar het anatomisch substraat voor cerebellar mutisme, kwamen we erachter dat een gedetailleerde, digitale, drie-dimensionale atlas van de cerebellaire kernen ontbreekt.

De cerebellaire kernen blijken een belangrijke rol te spelen in het werkingsmechanisme van het cerebellum. Om hun functie te kunnen begrijpen, is een gedegen kennis van hun morfologie en anatomische relaties nodig. Beeldvormend onderzoek van de cerebellaire kernen is hiervoor zeer behulpzaam, maar kent ook grote uitdagingen. De kernen zijn erg klein, ze hebben weinig contrast met hun omgeving en hun drie-dimensionale morfologie en anatomische relaties zijn zeer complex. Histologisch onderzoek levert enorm detail, maar geen drie-dimensionele informatie. MRI daarentegen, levert wel deze drie-dimensionale informatie maar nauwelijks morfologisch detail. Het blijft moeilijk om in MRI de individuele kernen juist te identificeren.
In dit onderzoek wordt een drie-dimensionale histologische reconstructie van de cerebellaire kernen gemaakt die vervolgens is getransformeerd naar de hoge resolutie MRI van hetzelfde post mortem cerebellum – het beste van twee werelden combinerend.

Het werk heeft geresulteerd in een zeer gedetailleerde drie-dimensionale atlas, die online beschikbaar gesteld wordt voor onderzoekers op dit gebied van de neurowetenschappen“.

Cerebellar_nuclei_highres.nii

Cerebellar_nuclei_MNI.nii

Cerebellar_nuclei_SUIT.nii