Op 10 oktober is er een symposium gepland ter ere van het afscheid en emeritaat van professor André Grotenhuis. Na een fantastische carriere is de tijd gekomen dat hij met pensioen zal gaan. De titel van zijn emeritaat zal zijn “The beginning of a new era”.

later meer informatie over het programma