Predicaat Topzorg Carpaal Tunnel Syndroom

De afdelingen Neurochirurgie, Neurologie en Plastische Chirurgie van het Radboudumc krijgen van zorgverzekeraar Menzis het predicaat TopZorg voor de behandeling van Carpaal TunnelSyndroom. Het predicaat geldt tot en met 2015. Het TopZorg predicaat betekent onder andere dat minder dan 1,5% van de patiënten binnen een maand na de operatie een wondinfectie krijgt en dat de nazorg goed geregeld is: meer dan 90% van de patiënten heeft na de ingreep een nacontrole.