Dr. Mark ter Laan benoemd tot junior Principal Clinician

De aanvraag van Dr. Mark ter Laan tot junior Principal Clinician is gehonoreerd door de commissie Principal Clinician van het Radboudumc, op het project “3D modellen in patiëntenvoorlichting voor hersentumorpatiënten”. Hieronder de tekst welke betrekking heeft op het project.

Als een dokter en patiënt samen willen beslissen over de behandeling (‘shared decision making’) is een optimaal geïnformeerde patiënt een belangrijke vereiste. Voorlichting over risico’s en complicaties van hersentumorchirurgie is complex vanwege de complexe functionele anatomie van de hersenen, de individuele relatie van tumor en functie, inter-individuele verschillen in locatie van functie en plasticiteit van het brein. Voor de dokter is het niet altijd makkelijk om in de beperkte tijd van een consult de informatie optimaal af te stemmen op de patiënt en dus de patiënt optimaal te informeren. Daarnaast is bekend dat 40-80% van de informatie die wordt gegeven in de spreekkamer, wordt vergeten onder invloed van spanning, emotie, etc.

We hebben de technische mogelijkheden in huis om complexe functionele en tractografische MRI beelden om te zetten in 3D modellen. Groot voordeel is dat we hiermee persoonlijke modellen kunnen vervaardigen; immers geen tumor en geen  brein is gelijk, dus alleen een 3D beeld van de specifieke tumor binnen de specifieke functies van het specifieke brein van deze specifieke patiënt is maximaal informatief. Dit project betreft een samenwerking tussen de keten neuro-oncologie van het Centrum voor Oncologie, het Radboudumc 3D lab, Radboud Reshape en Klinsiche neuropsychologie. Binnen dit project vergelijken we 3D technieken met conventionele 2D technieken in een experimentele setting om verschillen in informatieoverdracht en recollectie te bepalen. We willen de kosteneffectiviteit van het gebruik van 3D modellen bepalen. Daarnaast willen we in samenwerking met onder meer het MUMC+ de patiënt ervaring van het gebruik van 3D technieken in de spreekkamer kwantitatief beoordelen.

Referenties:

  • van de Belt TH, Nijmeijer H, Grim D, Engelen LJ, Vreeken R, van Gelder MM, ter Laan, M. Patient specific actual size 3D printed models for patient education in glioma treatment: first experiences. World Neurosurg. 2018.
  • Lugtmeijer, S., De Haan, E.H.F., & Kessels, R.P.C. (in press). A comparison of visual working memory and episodic memory performance in younger and older adults. Aging, Neuropsychology, and Cognition
  • Kessels RPC. Patients’ memory for medical inf ormation. Journal of the Royal Society of Medicine. 2003;96(5):219-22.
  • Piai V, Vos SH, Idelberger R, Gans P, Doorduin J, Ter Laan M. Awake Surgery for a Violin Player: Monitoring Motor and Music Performance, A Case Report. Arch Clin Neuropsychol. In press