CRM Training in kader van Patientveiligheid

Recent hebben alle stafleden en arts assistenten van de afdeling Neurochirurgie, alsmede de Anasthesisten, Anasthesiemedewerkers en de OK verpleegkundigen die deel uitmaken van het vaste Neurochirurgische team, de zogenaamde Crew Resource Management (CRM) training gevolgd. Deze training werd tot heden nog niet eerder gegeven aan een multidisciplinair Neurochirurgisch team in Nederland.

De CRM training houdt in dat zorgverleners in multidisciplinaire teams worden getraind in niet-technische competenties zoals communicatie en teamwerk. Doel is om de multidisciplinaire samenwerking in teamverband te optimaliseren en de veiligheidscultuur nog verder te verbeteren zodat dit uiteindelijk zal leiden tot een veilige omgeving voor patient en professional. De training is analoog aan de trainingen die worden toegepast in de luchtvaart om incidenten in de cockpit aan te pakken die kunnen optreden door falende communicatie of falende samenwerking, maar dan dus toegepast op de situatie in de operatiekamer.