Afdeling Neurochirurgie winnaar Week van de Pijn

In november namen 18 van de 28 klinische specialismen van het UMC St. Radboud deel aan de tweede Week van de Pijn. Zij konden een prijs winnen met registreren van pijnmetingen in Klinische Notities. Neurochirurgie won de competitie en ontving de wisselbeker. Genomineerd waren ook Orthopedie en Urologie.

Criteria voor de prijs:

Aantal pijnmetingen versus het aantal opgenomen patiënten, met als ondergrens 70%.
Hoogste gemiddelde aantal pijnmetingen.
Totaal aantal opgenomen patiënten op de afdeling in die week.
Alle deelnemende afdelingen ontvingen een terugkoppeling op maat over hun geregistreerde gegevens. Ook kregen ze ondersteuning van het IWKV.

Doel

Doel van de Week van de Pijn was afdelingen aan te zetten tot het registreren van pijn in Klinische Notities. Deze doelstelling is ruimschoots behaald. De komende tijd ligt de aandacht op het borgen en verder verbeteren van deze acties.