In 1968 werd in Nijmegen het Schisisteam opgericht, dat zich later zou ontwikkelen tot het Centrum voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen. In 1979 kwam professor Freihofer als nieuw afdelingshoofd voor de afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA). Freihofer was opgeleid door Professor Tessier in Parijs en nam de paradigma’s van Tessier mee naar Nijmegen. Hiermee begon de craniofaciale chirurgie in Nijmegen, echter (lees verder door te klikken op onderstaande foto)